Difference between revisions of "Main Page"

From Landbouwkring
Jump to navigation Jump to search
m
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
[[file:schild.jpg|200px|right]](English below)
+
(English below)<br>
 
<strong>Welkom op de examenwiki van LBK</strong>
 
<strong>Welkom op de examenwiki van LBK</strong>
  
 
Deze wiki dient voor het verzamelen van allerlei nuttig studiemateriaal voor studenten bio-ingenieurswetenschappen, in de eerste plaats examenvragen, maar ook opgeloste oefeningen, samenvattingen... De examenwiki wordt gemaakt door en voor studenten. Heb je een goede samenvatting gemaakt van een vak, of heb je na een examen nog wat tijd en kladpapier over om vragen neer te schrijven? Smijt het op de wiki en maak toekomstige generaties boeren in opleiding gelukkig!<br>
 
Deze wiki dient voor het verzamelen van allerlei nuttig studiemateriaal voor studenten bio-ingenieurswetenschappen, in de eerste plaats examenvragen, maar ook opgeloste oefeningen, samenvattingen... De examenwiki wordt gemaakt door en voor studenten. Heb je een goede samenvatting gemaakt van een vak, of heb je na een examen nog wat tijd en kladpapier over om vragen neer te schrijven? Smijt het op de wiki en maak toekomstige generaties boeren in opleiding gelukkig!<br>
  
Zware bestanden staan niet op de wiki maar worden in een externe Google Drive-map gezet. Deze kan je [https://drive.google.com/drive/folders/1DAY0IUPX6ocp1oU5W0cBvpQX5bJRebiC?usp=sharing hier] vinden. Op dit moment kan deze map alleen nog maar bewerkt worden door webteam. Als je een bestand wil uploaden kan je dit naar het adres [mailto:quintendhaenens@outlook.com quintendhaenens@outlook.com] sturen, dan uploadt de wikibeheerder het voor jou. Bestanden die te zwaar zijn voor mail kunnen worden verstuurd met [https://wetransfer.com/?utm_source=hao.logosc.cn&utm_medium=referral WeTransfer].<br>
+
Om toegang tot de examenwiki te krijgen moet je een account hebben. ''<strong>[[Special:RequestAccount|Hier kan je een account aanvragen]]</strong>.'' Belangrijk is dat je dit doet met een e-mailadres dat eindigt op <strong>@student.kuleuven.be</strong>, anders wordt je aanvraag geweigerd!</strong> Het ICT-team moet manueel elke aanvraag goedkeuren, het kan dus enkele dagen duren alvorens je account wordt geactiveerd, zeker in tijden wanneer veel mensen tegelijk accounts aanvragen. Probeer daarom ook je account voldoende lang vóór de examenperiode aan te vragen.<br>
  
''<strong>[[Special:RequestAccount|Hier kan je een account aanvragen]]</strong>.'' Belangrijk is dat je dit doet met een e-mailadres dat eindigt op <strong>@student.kuleuven.be</strong>, anders wordt je aanvraag geweigerd!</strong> Webteam moet manueel elke aanvraag goedkeuren, het kan dus enkele dagen duren alvorens je account wordt geactiveerd, zeker in tijden wanneer veel mensen tegelijk accounts aanvragen.<br>
+
[[Help:Bestanden en examenvragen uploaden|Hier]] kan je lezen hoe je bestanden en examenvragen moet uploaden naar de examenwiki. Zware bestanden staan niet op de wiki zelf maar worden in een externe Google Drive-map verzameld. Deze kan je [https://drive.google.com/drive/folders/1DAY0IUPX6ocp1oU5W0cBvpQX5bJRebiC?usp=sharing hier] vinden.
  
Ondervind je problemen met de wiki, mail dan naar <strong>[mailto:ict@landbouwkring.be ict@landbouwkring.be]</strong>.
+
Ondervind je problemen met de wiki of heb je suggesties ter verbetering, kan je ons bereiken op <strong>[mailto:ict@lbk.be ict@lbk.be]</strong>.
  
 
----
 
----
Line 15: Line 15:
 
<strong>Welcome to the LBK exam wiki</strong>
 
<strong>Welcome to the LBK exam wiki</strong>
  
This wiki's purpose is the collection of all kinds of useful study material for students of bioscience engineering, exam questions in the first place, but also solved exercises, summaries... This exam wiki is created by and for students. Did you make a good summary of a subject, or did you have some spare time and scrap papers after an exam to scribble some of the questions on? Throw it on the wiki and make many generations of future fellow students happy!<br>
+
This wiki's purpose is the collection of all kinds of useful study material for students of bioscience engineering, exam questions in the first place, but also solved exercises, summaries... This exam wiki is created for and by students. Did you make a good summary of a course, or did you have some spare time and scrap papers after an exam to scribble some of the questions on? Throw it on the wiki and make many generations of future fellow students happy!<br>
  
Large files are not uploaded to the wiki, but to an external Google Drive folder, which you can find [https://drive.google.com/drive/folders/1DAY0IUPX6ocp1oU5W0cBvpQX5bJRebiC?usp=sharing here]. At the moment, only webteam can edit this folder. If you want to upload a file you can send it to [mailto:quintendhaenens@outlook.com quintendhaenens@outlook.com], so the wiki admin can upload it for you. Files that are too large to be sent per mail can be sent via [https://wetransfer.com/?utm_source=hao.logosc.cn&utm_medium=referral WeTransfer].<br>
+
You can learn how to upload files and exam questions [[Help:Uploading files and exam questions|here]]. Large files are not uploaded to the wiki itself, but are collected in an external Google Drive folder, which you can find [https://drive.google.com/drive/folders/1DAY0IUPX6ocp1oU5W0cBvpQX5bJRebiC?usp=sharing here].
  
''<strong>[[Special:RequestAccount|You can request an account here]]</strong>.'' It's important to use an e-mail address ending in <strong>@student.kuleuven.be</strong>, because otherwise your request will be denied!</strong> Webteam has to accept every request manually, so it might take a few days for your account to be activated, especially during times when many people are requesting accounts at the same time.<br>
+
In order to gain access to the exam wiki you need to have an account. ''<strong>[[Special:RequestAccount|You can request an account here]]</strong>.'' It's important to use an e-mail address ending in <strong>@student.kuleuven.be</strong>, because otherwise your request will be denied!</strong> The ICT team has to accept every request manually, so it might take a few days for your account to be activated, especially during times when many people are requesting accounts at the same time. For this reason, try to request your account long enough before the exam period.<br>
  
If you encounter any problems with this wiki, contact <strong>[mailto:ict@landbouwkring.be ict@landbouwkring.be]</strong>
+
If you encounter any problems with this wiki of if you have suggestions for improving it, feel free to contact us at <strong>[mailto:ict@lbk.be ict@lbk.be]</strong>

Latest revision as of 22:27, 11 February 2021

(English below)
Welkom op de examenwiki van LBK

Deze wiki dient voor het verzamelen van allerlei nuttig studiemateriaal voor studenten bio-ingenieurswetenschappen, in de eerste plaats examenvragen, maar ook opgeloste oefeningen, samenvattingen... De examenwiki wordt gemaakt door en voor studenten. Heb je een goede samenvatting gemaakt van een vak, of heb je na een examen nog wat tijd en kladpapier over om vragen neer te schrijven? Smijt het op de wiki en maak toekomstige generaties boeren in opleiding gelukkig!

Om toegang tot de examenwiki te krijgen moet je een account hebben. Hier kan je een account aanvragen. Belangrijk is dat je dit doet met een e-mailadres dat eindigt op @student.kuleuven.be, anders wordt je aanvraag geweigerd! Het ICT-team moet manueel elke aanvraag goedkeuren, het kan dus enkele dagen duren alvorens je account wordt geactiveerd, zeker in tijden wanneer veel mensen tegelijk accounts aanvragen. Probeer daarom ook je account voldoende lang vóór de examenperiode aan te vragen.

Hier kan je lezen hoe je bestanden en examenvragen moet uploaden naar de examenwiki. Zware bestanden staan niet op de wiki zelf maar worden in een externe Google Drive-map verzameld. Deze kan je hier vinden.

Ondervind je problemen met de wiki of heb je suggesties ter verbetering, kan je ons bereiken op ict@lbk.be.Welcome to the LBK exam wiki

This wiki's purpose is the collection of all kinds of useful study material for students of bioscience engineering, exam questions in the first place, but also solved exercises, summaries... This exam wiki is created for and by students. Did you make a good summary of a course, or did you have some spare time and scrap papers after an exam to scribble some of the questions on? Throw it on the wiki and make many generations of future fellow students happy!

You can learn how to upload files and exam questions here. Large files are not uploaded to the wiki itself, but are collected in an external Google Drive folder, which you can find here.

In order to gain access to the exam wiki you need to have an account. You can request an account here. It's important to use an e-mail address ending in @student.kuleuven.be, because otherwise your request will be denied! The ICT team has to accept every request manually, so it might take a few days for your account to be activated, especially during times when many people are requesting accounts at the same time. For this reason, try to request your account long enough before the exam period.

If you encounter any problems with this wiki of if you have suggestions for improving it, feel free to contact us at ict@lbk.be