Main Page

From LBK
Revision as of 13:16, 8 October 2023 by Webteam (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

(English below)
Welkom op de examenwiki van LBK

Deze wiki dient voor het verzamelen van allerlei nuttig studiemateriaal voor studenten bio-ingenieurswetenschappen, in de eerste plaats examenvragen, maar ook opgeloste oefeningen, samenvattingen... De examenwiki wordt gemaakt door en voor studenten. Heb je een goede samenvatting gemaakt van een vak, of heb je na een examen nog wat tijd en kladpapier over om vragen neer te schrijven? Smijt het op de wiki en maak toekomstige generaties boeren in opleiding gelukkig!

Hou er rekening mee dat het leren van de examenvragen er niet voor zorgt dat je de volledige cursus onder de knie zal hebben.

Om toegang tot de examenwiki te krijgen moet je een account hebben.
Belangrijk is dat je dit doet met een e-mailadres dat eindigt op @student.kuleuven.be, anders wordt je aanvraag geweigerd!


Hier kan je een account aanvragen.
Het ICT-team moet manueel elke aanvraag goedkeuren, het kan dus enkele dagen duren alvorens je account wordt geactiveerd, zeker in tijden wanneer veel mensen tegelijk accounts aanvragen. Probeer daarom ook je account voldoende lang vóór de examenperiode aan te vragen. Als het je toch het gevoel hebt dat we je iets te lang laten wachten mag je het ICT-team altijd een mailtje sturen, soms hebben we even een kleine reminder nodig.

Hier kan je lezen hoe je bestanden en examenvragen moet uploaden naar de examenwiki. Zware bestanden staan niet op de wiki zelf maar worden in een externe Google Drive-map verzameld. Deze kan je hier vinden.

Ondervind je problemen met de wiki of heb je suggesties ter verbetering, kan je ons bereiken op secretaris@lbk.be. Aandacht! indien uw code 'expired' is net na het aanvragen van het account is dat geen probleem! De link heeft zijn werk wel degelijk gedaan en uw account zal binnenkort aangemaakt worden.Welcome to the LBK exam wiki

This wiki's purpose is the collection of all kinds of useful study material for students of bioscience engineering, exam questions in the first place, but also solved exercises, summaries... This exam wiki is created for and by students. Did you make a good summary of a course, or did you have some spare time and scrap papers after an exam to scribble some of the questions on? Throw it on the wiki and make many generations of future fellow students happy!

Please note that learning the exam questions does not ensure you will pass the entire course.

You can learn how to upload files and exam questions here. Large files are not uploaded to the wiki itself, but are collected in an external Google Drive folder, which you can find here.

In order to gain access to the exam wiki you need to have an account.
It's important to use an e-mail address ending in @student.kuleuven.be, because otherwise your request will be denied!


You can request an account here.
The ICT team has to accept every request manually, so it might take a few days for your account to be activated, especially during times when many people are requesting accounts at the same time. For this reason, try to request your account long enough before the exam period. If you still get the feeling we're making you wait too long you can always send a mail to the ICT team, sometimes we just need a little reminder.

If you encounter any problems with this wiki of if you have suggestions for improving it, feel free to contact us at secretaris@lbk.be. Attention! In case your confirmation code has expired soon after your request for the account, that's not a problem. The link worked and your account will be created shortly.